Tema 3 Matusikkerhet

Det finnes gode strategier som kan gjøre det lettere for individer å få råd til sunne endringer i sitt kosthold, men helsepersonell må også være i stand til å oppdage andre sosiale barrierer. Mangel på inntekt, matmangel i lavinntektsområder, manglende tilgang på kjøkken og midler til å kjøpe utstyr er alle barrierer mot et sunt kosthold, og bør tas med i betraktningen når man veileder andre om strategier for å tilegne seg et sunnere kosthold.

Sørg for å foreta en screening av alle for matusikkerhet—en meget utbredt tilstand som rammer 1 av 9 mennesker rundt om i verden (820 millioner totalt). Matusikkerhet defineres av det amerikanske landbruksdepartementet som mangelen på en sikker tilgang på tilstrekkelig med mat for å leve et aktivt og sunt liv—et begrep som refererer til en ubehagelig fysisk følelse. Matusikkerhet omfatter også mangelen på økonomiske midler og andre ressurser som trengs i husholdningen for å lage mat.

Photo by Sigmund on Unsplash

Manus: «Nå skal du få høre to utsagn som folk har brukt til å beskrive sin matsituasjon. For hver uttalelse vil jeg at du vurderer om utsagnet var ofte sann, noen ganger sann eller aldri sann for din egen husholdning de siste 12 månedene.»

  1. «Vi bekymret oss for at vi skulle gå tom for mat før vi fikk penger til kjøpe inn ny mat.» Var det ofte sant, noen ganger sant eller aldri sant for din egen husholdning de siste 12 månedene?
  2. «Maten vi kjøpte varte ikke lenge nok, og vi hadde ikke penger til å kjøpe mer.» Var det ofte sant, noen ganger sant eller aldri sant for din egen husholdning de siste 12 månedene?

Om svaret er «ofte sant» eller «noen ganger sant» på et av spørsmålene = positivt utslag for matusikkerhet.

Alle med et positivt utslag for matusikkerhet bør få tilgang til lokale ressurser som hjelper med å få tak i sunn og gratis mat. Bli kjent med matressurser i ditt område, spesielt om du behandler mange med matusikkerhet