Tema 3 Bygge opp motivasjon til endring: Personsentrerte OARS-ferdigheter for å engasjere barn/ungdommer og familien deres i «behandlingen»

Bygge opp motivasjon til endring

  • I fase I utgjør fire tidlige metoder representert av akronymet OARS de grunnleggende ferdighetene innen motiverende intervju. Disse grunnleggende veiledningsteknikkene kommer til nytte i utvikling av samhold og etableringen av en terapeutisk relasjon som er i samsvar med holdninger i et motiverende intervju.

OARS: Grunnleggende ferdigheter i motiverende intervju

Grunnleggende teknikker i motiverende intervju