Tema 3 Betydningen av rollemodeller for å øke fysisk aktivitet for barn

Foreldre spiller en svært viktig rolle i utviklingen av barnas livsstil og helseatferd. Studier viser at barn med fysisk aktive foreldre både spiser sunnere og driver mer regelmessig fysisk aktivitet. Foreldres atferd er en av de sterkeste determinantene for at barn er fysisk aktive. I denne sammenhengen bør det ikke glemmes at ikke bare foreldre, men også lærere er viktige rollemodeller for barn.

I dette perspektivet er det svært viktig at foreldrene og de eldre rundt dem er rollemodeller for barnet. Det bør imidlertid ikke glemmes at det ikke er nok å bare være et forbilde. Samtidig bør det etableres en støttende og motiverende relasjon mellom foreldre og barn om det å være fysisk aktiv.

Hva tenker du fysisk aktivitet er?

Kan svaret være ……

    • Idrett???
    • Lek???
    • Kardio???
    • Bare å bevege seg???