Tema 3 Atferdsteknikker innen CBT-teori for kostholdsintervensjoner

CBT-teknikker for intervensjoner i kosthold/livsstil for å sette seg mål og oppnå atferdsendringer.

KOLLABORATIV EMPIRISME

En systemisk prosess der terapeuten og barnet samarbeider om å sette seg felles mål for behandlingen.

SOKRATISKE SPØRSMÅL

Sokratiske spørsmål er basert på prinsippet «Om du vet noe, så forteller du meg det». Helsepersonellet er vennlige (ingen kontrovers eller kritikk). Barnet uttrykker egne synspunkter som fører til konklusjoner det selv har tro på, og på denne måten unngås «motstand» i behandlingen.

Andre teknikker innen CBT

Målsetting Å sette seg SMART-mål
Belønning
Belønning er direkte knyttet til målsetting. Helsepersonellet hjelper barnet med å finne måter som ikke er forbundet med mat for å belønne seg selv etter å ha oppnådd spesifikke mål (effektiv læring). Det som vektlegges kan også være små trinn på veien til målet. Belønningen skal ikke ha noe med mat å gjøre; fritidsaktivitet som er ønskelig, eller det kan være for eksempel å kjøpe seg noe annet enn mat.
Selvovervåkning
Selvovervåkning har to komponenter, nemlig måling og evaluering: Barnet (1) måler og registrerer sin egen atferd (måling), for så (2) å sammenligne den registrerte atferden med en forhåndsbestemt standard (evaluering).
Tilbakemelding
Fokuset bør ligge på positive endringer.
Kognitiv rekonstruksjon
Kognitiv restrukturering gir muligheten til å observere mistilpassede tanker etter hvert som de oppstår.
Stimuluskontroll
Stimuluskontroll innebærer å modifisere forekomst eller frekvens av stimuli/budskaper som forsterker «problematisk» atferd eller som øker sannsynligheten for at en ny og ønsket atferd kan vokse frem.
Problemløsning
En spesifikk prosedyre bør følges.
Unngå høyrisikosituasjoner
Det viktigste trinnet her er å få barnet til å identifisere hva som kjennetegner en situasjon forbundet med høy risiko.
Forebygge tilbakefall
Diskusjon om forhold som kan være forbundet med høy risiko i fremtiden.