Tema 2 Tilnærminger til muntlig kommunikasjon

 • Muntlig kommunikasjon avhenger av helsepersonells evne til å gi en klar fortelling samt å besvare og stille spørsmål, og av i hvilken grad pasientene forstår relevante instruksjoner og begreper.
 • Et miljø som er fritt for skam bidrar til å bedre kommunikasjonen mellom pasient og helsearbeider.
 • Det er anbefalt at helsepersonellet ikke tar opp mer enn 2-3 tema som skal diskuteres i en samtale.
 • Begreper som kan diskuteres kan være matinnkjøp, det å redusere sukkerinntak, hvordan bli mer aktiv, begrense sittestillende aktiviteter, hvordan spise mer grønnsaker, tallerkenmodellen, generell velvære og miljøet hjemme, i barnehagen eller på skolen.

Anbefalinger for kommunikasjon:

 • Lytt oppmerksomt (lytt mer, snakk mindre).
 • Etabler øyenkontakt.
 • Bruk et enkelt, ikke-medisinsk språk.
 • Bruk pasientens egne ord.
 • Ta det i et rolig tempo.
 • Begrens og gjenta innhold.
 • Oppmuntre til spørsmål.
 • Vær spesifikk og konkret.
 • Ta opp pasientens bekymringer.
 • Snakk i bilder, vis grafikk.
 • Demonstrer hvordan det gjøres.