Tema 2 Retningslinjer for håndtering

Hvilke anbefalinger bør helsepersonell gi til foreldre til barn med økt vekt?

Som en del av responsen til den globale fedmeepidemien, har WHO utarbeidet retningslinjer for å støtte primærhelsetjenesten i arbeidet med å identifisere og håndtere overvekt og fedme hos barn.

 • Alle spedbarn og småbarn under 5 år som kommer i kontakt med primærhelsetjenesten bør få målt høyde og vekt for å avgjøre vekst i forhold til vekt og ernæringsmessig status i henhold til WHO vekstkurver.
 • Dersom småbarn er identifisert som overvektig, anbefaler WHO at foreldre og omsorgspersoner får rådgivning om ernæring og fysisk aktivitet.
 • Hvis barn har fedme, bør de kartlegges videre, og en passende behandlingsplan bør lages. Dette kan gjøres av helsepersonell i primærhelsetjenesten dersom de er kompetente, eller det kan henvises til en klinikk eller lokalsykehus.

Å tilegne seg sunne matvaner som vedvarer er viktig for barn og unge: livslange matvaner bidrar til å forebygge ikke-smittsomme sykdommer og tilstander som kan oppstår på grunn av feilernæring.

Ernæringshåndtering er blitt brukt ved en rekke intervensjonsstudier for barn med fedme.

Ulike former for ernæringsopplæring og rådgivning, nøkkelinformasjon, middelhavskost med lite kalorier og matvarevalg og eksempler på kostholdsintervensjoner.

Modifisering av risikokosthold i form av næringsmidler, matvarer, spisevaner og spisemønster har blitt brukt for å endre problematiske kostholdsfaktorer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6939706/pdf/jomes-28-4-225.pdf

Kostholdsintervensjoner med en tverrfaglig tilnærming har hatt positive resultater for å modifisere risikofaktorer knyttet til fedme hos barn og unge:  reduksjon i mat med mye fett og sukkerholdig drikke, økt inntak av frukt og grønnsaker, reduksjon i godterier og ivareta et balansert kosthold. Mindre gode resultater, som vektsvinging, økt inntak av energi, makronæringsstoffer og usunne matvarer, ble imidlertid rapportert ved langtidsoppfølging.

Atferdsendring og motiverende intervju relatert til helse og kosthold hos barn og unge med hensikt å forbedre selvkontroll og oppmerksomt nærværende spising er nødvendig i kostholdsopplæring og håndtering for å oppnå en vedvarende sunn vekt.

Risikofaktorer knyttet til atferd og i miljøet må vurderes som en del av kostholdet, og det må iverksettes skreddersydd ernæringsbehandling i henhold til endringstrinnene hos barn og unge.

Individuell, familiesentrert, sosial og politisk involvering er anbefalt for å håndtere barnefedme effektivt og bærekraftig.

I tillegg, praktisk nøkkelinformasjon om mat og helse kan være nyttig for å etablere sunne vaner og livsstil knyttet til denne folkehelsekrisen.

 • KMI bør utregnes og plottes minst en gang årlig, og integreres med annen informasjon om vekst, familiær fedme og medisinsk risiko for å vurdere risiko for fedme hos barnet.
 • For forebygging inneholder anbefalingene både spesifikt spiseog aktivitetsmønster, men også bruk av pasientsentrerte rådgivningsteknikker som motiverende intervju, som kan hjelpe familier til å identifisere egen motivasjon for endring.
 • For vurdering inneholder anbefalingene metoder for å avdekke nåværende medisinske tilstander og framtidig risiko, og metoder for å kartlegge kosthold og fysisk aktivitet.
 • For behandling kan en stegvis tilnærming benyttes for barn med overvekt, basert på barnets alder, KMI, medvirkende komorbiditet, foreldrene vektstatus og progresjonen i behandlingen. Det første steget er en kort konsultasjon ved et helsesenter, de neste stegene krever mer tid og ressurser.
Source: Barlow SE; Expert Committee. Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007 Dec;120 Suppl 4:S164-92. doi: 10.1542/peds.2007-2329C. PMID: 18055651.
 • Begrense inntak av sukkerholdig drikke
 • Oppmuntre til kosthold med anbefalte mengde frukt og grønnsaker
 • Begrense tid foran TV og andre skjermaktiviteter (ingen TV-titting før 2 års alder og videre ikke mer enn 2 timer TV-titting pr. dag, flytting av TV og andre skjermer bort fra barns soveområde)
 • Spise frokost hver dag
 • Begrense resturantbesøk, spesielt hurtigmatsteder
 • Oppmuntre til familiemåltid der foreldre og barn spiser sammen
 • Begrense porsjonsstørrelsene
Source: Barlow SE; Expert Committee. Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007 Dec;120 Suppl 4:S164-92. doi: 10.1542/peds.2007-2329C. PMID: 18055651.

Da det er vanskelig å gå ned i vekt og holde vekta med atferdsendring, og de kostnadene og potensiell skade medisinering og kirurgi har, bør forebygging av fedme være et fokus for folkehelsearbeid. Arbeidet må starte tidlig i livet fordi fedme har en tendens til å vedvare inn i voksen alder.

BEHANDLING: Det primære målet med behandling for fedme er å bedre fysisk helse på lang sikt gjennom å etablere vedvarende sunne livsstilsvaner.

For å oppnå målet, kan helsetjenesten benytte en stegvis tilnærming med fire behandlingssteg med økende intensitet. Pasientene kan starte på det minst intensive steget og gå videre avhengig av hvordan de responderer på behandlingen, alder, grad av fedme, helserisiko og motivasjon:

 1. Forebygging Pluss (sunne livsstilsendringer)
 2. Strukturert vekthåndtering
 3. Omfattende tverrfaglig intervensjon
 4. Helsetiltak tertiærnivå

Trinn i fedmebehandling

Click the buttons for detailed information