Tema 2 Psykologiske trekk ved barn/ungdommer med overvekt

Fedme hos barn kan føre til fysiske og helsemessige komplikasjoner hos barn, men kan også kan forårsake psykologiske og følelsesmessige utfordringer.

Visste dere at . . .

American Psychological Association. (2019). Identifying signs of stress in your children and teens. https://www.apa.org/topics/stress/children

Nyttige screeningverktøy

Sagar et al. Indian J Pediatr. 2018 Jul;85(7):554-559