Tema 2 Prinsipper og målsettinger for kulinarisk medisin

Kulinarisk medisin oppstod for å dekke et økende behov for en evidensbasert ernæringsutdanning som både var av praktisk art og fritt tilgjengelig for alle. Nesten 80 % av kroniske sykdommer i USA kan forebygges gjennom livsstilsendringer. Et dårlig kosthold har blitt identifisert som den største årsaken til tidlig død og tapte år med god helse blant amerikanere, og kosthold er relatert til 11 millioner dødsfall hvert år på verdensbasis. Innenfor EU-området er et usunt kosthold den største risikofaktoren for tapte år med god helse, og så mye som 80 % av tidlige hjertesykdommer, slag og diabetes type 2 kan forebygges.

Kun 20 timer brukes på ernæringsrelatert innhold i gjennomsnitt i løpet av den medisinske utdanningen i USA—dette tilsvarer én uke (eller 0,6 %) av de samlede undervisningstimene.29

Det er begrenset tid satt av til å hjelpe studenter med å lære komponentene i et sunt kosthold, hvordan gjøre et sunt kosthold velsmakende og praktisk, samt hvordan effektivt veilede folk til å gjøre sunne kostholdsendringer.

Ved europeiske medisinerutdanninger er ernæringslære et krav ved 68,8 % av institusjonene, med et gjennomsnitt på 23,68 timers undervisning per år.

Dette gjelder ikke for alle europeiske land, og ved enkelte medisinerutdanninger glimrer ernæringslære med sitt fravær. Saken er ikke at studenter ikke ønsker å lære om dette emnet. Om de enkelte universitetene viser vilje til å tilby forebyggende ernæringslære, vil de fleste studenter mer enn gjerne lære mer om temaet.