Tema 2 Ernæringsmessige behov og retningslinjer for kosthold for spedbarn

ALDERSGRUPPE: 0-2 ÅR

 • Hva, når og hvordan barn spiser er kritisk for helse, utvikling og overlevelse, særlig i de to første årene av livet.
 • Tidlig oppstart av amming – legge nyfødte til brystet innen den første timen etter fødsel – er kritisk for nyfødtes overlevelse og for å etablere amming i et lengre løp.
 • Å gi bare brystmelk til spedbarn de første seks månedene er det tryggeste for barn overalt i verden, og har stort potensial for å spare liv.
 • Anbefalinger om amming kommer ikke alle barn til nytte globalt sett.
 • Fra 6 måneders alder er ernæringsmessige behov for barn større enn hva brystmelk kan gi alene.
 • Ernæringsbehovet for vekst og utvikling hos barn mellom 6–23 måneder er større pr. kilo kroppsvekt enn noen annet tidspunkt i livet.
 • Fast, halvfast eller myk mat fra 6 måneders alder er nøkkelen for å forebygge mangel som kan resultere i underernæring.
 • Kosthold som møter et minimum av hyppighet og variasjon er essensielt for å unngå mangel på sporstoffer og vitaminer, veksthemming og avmagring.
 • Globalt sett, får mange barn i alderen 6–23 måneder ikke anbefalt ernæring.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) og UNICEF anbefaler:

 • Oppstart med amming innen 1 time etter fødsel
 • Kun brystmelk de første 6 månedene (fullstendig utelatelse av annen mat og drikke, inkludert vann)
 • Komplementær amming fram til 2 års alder og eldre. Barnet bør samtidig starte å spise trygg mat og få tilstrekkelig tilleggsernæring fra 6 måneders alder.
 • Spedbarn bør ammes ved behov (hele døgnet). Flaskemating og smokk før unngås.

Kun amming har mange fordeler for både mor og barn.

Brystmelk er en viktig energi- og ernæringskilde. Den kan gi:

 • all energi barnet trenger mellom 0-6 månder
 • 1/2 eller mer av energien barnet trenger mellom 6-12 måneder
 • 1/3 av energien barnet trenger mellom 12-24 måneder

Ved 6 måneders alder starter spedbarnets energi- og ernæringsbehov å overstige det som brystmelk kan gi. Derfor er tilleggsernæring nødvendig for å møte disse behovene.

Prinsipper for tilstrekkelig tilleggsernæring er:

 • Amming bør skje regelmessig og ved behov opp til 2 års alder
 • Små barn bør mates sakte og tålmodig. Oppmuntring bør foretrekkes framfor å tvinge i barnet mat.
 • Omsorgspersonen bør ha øyekontakt og samhandle med barnet ved mating
 • Porsjonene er små først, men økes gradvis i størrelse ettersom barnet vokser.
 • Matens konsistens og variasjon er viktig, og bør gradvis øke

Den følgende tabellen oppsummerer nevrologisk utvikling hos spedbarn og små barn og hvilke implikasjoner dette har for type mat som kan spises ved ulike alderstrinn:

Det er ikke evidens for en ideell rekkefølge for introduksjon av de ulike matvaregruppene for spedbarn som starter å spise fast føde. Ved 7-8 måneders alder kan en rekke mat fra ulike matvaregruppe spises. Tabellen indikerer noen anbefalinger om hvordan fast føde kan introduseres:

*For barn som ikke kun får brystmelk, kan introduksjonen av disse matvarene starte ved begynnelsen av 6. måned hvis hensiktsmessig.

ALDERSGRUPPE: 2-3 ÅR

Måltidshyppighet:

 • 1 porsjon frukt
 • 1 porsjon grønnsaker
 • 2 porsjoner melk/ melkeprodukter
 • 3 porsjoner korn (helst helkorn)
 • 1-2 porsjoner fett
 • 5 glass med væske (te, melk, suppe, drikkevarer), herav 3-4 glass vann
 • Opp til 3 porsjoner med belgfrukter (hver porsjon er omtrent 60 gram kokte belgfrukter)
 • 2-3 porsjoner med hvitt eller rødt kjøtt (hver porsjon er omtrent 60 gram)
 • 4-7 egg
 • 2 porsjoner fisk eller sjømat (hver porsjon er omtrent 60-90 gram)

For å unngå kvelningsfare:

 • Stek eller kok grønnsakene tilstrekkelig slik at alt er mykt
 • Rå grønnsaker og frukt bør kuttes i små biter
 • Fjern omhyggelig bein fra fisk og kjøtt!!

Del opp 1 anbefalt porsjon med frukt til 2 halve i løpet av en dag.

Pass på at friskpresset juice blir brukt innen et begrenset tidsrom, ellers kan vitamininnholdet reduseres.