Tema 2 Betydningen av fysisk aktivitet for barn

Fysisk inaktivitet utgjør en alvorlig helserisiko for barn og tenåringer. Fysisk aktivitet er en nødvendighet for alle grupper for helsefremming, forebygging og behandling av – spesielt – ikke-smittsomme sykdommer. Ifølge WHO-rapporter er fysisk inaktivitet den fjerde vanligste risikofaktoren for død på verdensbasis. I tillegg spiller fysisk aktivitet en viktig rolle i forebygging av overvekt og fedme i barne- og ungdomsårene, og for å redusere risikoen for fedme i voksen alder. Fysisk aktivitet, som har blitt en vane i barndommen, kan utgjøre viktig forskjell for å sikre at man har en aktiv alderdom, og øker livskvaliteten gjennom hele livet. De gunstige effektene av fysisk aktivitet i barndommen for utvikling av muskel- og skjelettsystemet, kardiovaskulærsystemet, nevromuskulært system, psykososial utvikling og motoriske ferdigheter er vist i mange studier.

Regelmessig fysisk aktivitet bidrar også til kognitiv utvikling hos barn. Det øker graden av sosial samhørighet og aksept i det sosiale miljøet. Det gir også barn mulighet til å være bevisst sin egen verdi, å øke sin selvtillit og å danne en mer selvsikker, uavhengig og selvkontrollert personlighet. Å utvikle konseptet fysisk aktivitet og ferdigheter i barndommen øker muligheten for å opprettholde en ikke-stillesittende livsstil i voksen alder.