Tema 2 Barnefedmens epidemiologi

  • Utbredelse av overvekt: 29 % hos gutter og 27 % hos jenter i alderen 7–9
  • Utbredelse av fedme: 13 % hos gutter og 9 % hos jenter
  • Den høyeste forekomsten av overvekt for begge kjønn (mellom 38 % og 43 %) er i middelhavslandene (Kypros, Spania, Hellas og Italia)
  • Sentral-asiatiske land (Tadsjikistan, Kirgisistan og Turkmenistan) har lavest utbredelse (mellom 5 % og 11 %).
  • Kjønnsforskjeller ble observert i alle aldersgrupper, og overvekt eller fedme er mer utbredt hos gutter enn jenter i de fleste land.
  • Det ble også funnet en tendens til at med alder øker forekomsten av overvekt og fedme hos både gutter og jenter.
  • En fallende trend i overvekt og fedme ble observert i fem av de tretten landene. Reduksjonen i forekomsten i Hellas, Italia, Portugal, Spania – som er landene med høyeste grunnlagstall – og Slovenia varierte fra 4 til 12 prosentpoeng for gutter, og fra 3 til 7 prosentpoeng for jenter.