Tema 1 Oversikt over nøkkelteorier i den transteoretiske modellen

Den transteoretiske modellen (forkortet TTM for «The Transtheoretical Model») (også kalt «The Stages of Change Model»), ble utviklet av Prochaska og DiClemente sent på 1970-tallet gjennom studier som utforsket erfaringene til røykere som sluttet på egen hånd. Konklusjonen var at folk klarer å slutte å røyke dersom de faktisk er innstilt på det.

  • TTM fokuser på beslutningstakingen til personen.
  • TTM er en modell over intensjonell endring.
  • TTM postulerer at personen beveger seg gjennom seks endringsstadier. Stadiene illustrerer en sekvens av kognitive og atferdsmessige trinn mot vellykket atferdsendring. Spesifikt for kostholdintervensjoner er at det refereres til graden av villighet hos personen til å tilegne seg den foreslåtte atferden relatert til kosthold

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Stadium Beskrivelse
1
Føroverveielse
På dette stadiet har man ikke til hensikt å handle i nærmeste fremtid (definert som i løpet av de neste 6 måneder). Personen kan være klare over at atferden er problematisk eller at den kan ha negative konsekvenser. Personer som befinner seg på dette stadiet undervurderer ofte fordelene ved å endre atferd, og legger for mye vekt på ulempene ved å endre atferd.
2
Overveielse
På dette stadiet har man til hensikt å påbegynne en sunn atferd i nærmeste fremtid (definert som i løpet av de neste 6 måneder). Personen erkjenner at atferden kan være problematisk, og en mer reflektert og praktisk overveielse av fordelene og ulempene ved å endre atferd finner sted der begge sider av saken vektlegges likt. Selv etter en slik erkjennelse kan personen føle ambivalens rundt det å endre atferden.
3
Planlegging/ Avgjørelse
På dette stadiet er man klar til å handle innen de neste 30 dager. Personen begynner å ta små skritt mot å endre atferd, og tror på at det å endre atferd kan føre til et sunnere liv.
4
Handling
På dette stadiet har personen nylig endret atferd (definert som i løpet av de siste 6 måneder) og har til hensikt å gå videre med atferdsendringen. Dette kan vises hos personer ved at de endrer sin problematiske atferd eller tilegner seg nye og sunn atferd.
5
Opprettholdelse
På dette stadiet har personen opprettholdt atferdsendringen en tid (definert som mer enn 6 måneder) og har til hensikt å fortsette med atferdsendringen. Personer på dette stadiet jobber med å forebygge tilbakefall til tidligere stadier.
6
Avslutning
På dette stadiet har ikke personen noe ønske om å vende tilbake til sin usunne atferd og er sikre på at de vil unngå et tilbakefall. Siden dette sjelden oppnås, blir folk gjerne værende på opprettholdelsesstadiet, derfor utelates ofte dette stadiet i helsefremmende programmer.

Den delen av TTM som kalles «tilbakefall» er ikke et eget stadium. Det er en form for regresjon der personen går tilbake til et tidligere stadium.

Hva innebærer den transteoretiske modellen (TTM)?

Picture71
Picture72
Picture73