Tema 1 Introduksjon

  • Et sunt kosthold er fundamentet for sunn utvikling og forebygger feilernæring.
  • Usunt kostholdsmønster, sammen med begrenset fysisk aktivitet står for en betydelig del av dødelighet og lav livskvalitet verden over.
  • Sunt kosthold i barne- og ungdomsårene er viktig for vekst og utvikling og for å forebygge ulike helseproblemer.
  • Et kosthold rikt på frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og helkorn, og mindre sukker og mettet fett kan forlenge livet og forebygge de fleste ikke-smittsomme sykdommene, spesielt diabetes, kreft, hjerte-karlidelser og fedme. Det kan også gi bedre skoleresultater.
  • Det er essensielt at gode matvaner utvikles fra tidlig alder.
  • De fleste europeiske land har et sett med spesifikke retningslinjer skreddersydd for deres befolkning, som tar hensyn til de kuturelle særegenheter og lokale tradisjoner, i tillegg til evidens-basert forskning innen ernæring og helse.
  • The Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) has listet opp tilgjengelige retningslinjer for ernæring i Europa. Disse kan du finne her: here.
  • De nasjonale retningslinjene for ernæring i spedbarnsalder, barnårene og for ungdom i landene som deltok i Dr.-PED-Chef-prosjektet er oppsummert her:
  • Selv om prinsippene for sunt kosthold er lik for de ulike aldersgruppene, vil ernæringsmessige behov være ulik i ulike utviklingstrinn hos barn.