Tema 1 Introduksjon

Det er funnet at livsstil og holdninger i familien er faktorer som påvirker utviklingen av overvekt hos barn. Familien spiller en avgjørende rolle for forebygging av fedme hos barn, og for å fremme sunn mat i ulike stadier av barnas utvikling. Sunne matvaner tidlig i livet predikerer sunne matvaner senere i livet. Vår spiseatferd formes hjemme, mens skolemiljøet er like viktig for ungdom.

Foreldre kan lære å skape et sunt spisemiljø hjemme. Ved å spille morsomme spill og gjøre praktiske aktiviteter sammen, kan foreldre lære barna sine om ernæring, matvaregrupper og tilberedning av mat. Dette er en morsom og kreativ måte foreldre, med litt tålmodighet og veiledning, kan støtte barna sine til å sette pris på sunn mat.

I denne enheten foreslås noen aktiviteter og spill som kan anbefales for foreldre å gjøre sammen med barna sine for å fremme en sunn livsstil.

Source: Unknown author licenced CC BY-SA