Tema 1 Introduksjon

På grunn av urbanisering og globalisering i det 21. århundre har stillesittende livsstil blitt det normale, og fedmefremmende miljøer har blitt et av de elementene i det moderne liv. Barn har også blitt påvirket av denne endringen.

I dag er fedme den vanlige årsaksfaktoren for mange sykdommer, og den har store økonomiske konsekvenser i mange land. Det påvirker folks livskvalitet negativt, forårsaker tap av arbeidsstyrke og skaper en alvorlig belastning for helsesektoren. Sannsynligheten for at et 4 år gammelt barn med overvekt også vil være overvektig i voksen alder er 20 %, mens sannsynligheten for at et barn som er overvektig i ungdomsårene også er overvektig i voksen alder er 80 %. Selv de minste tiltakene for å adressere fedme hos barn vil redusere sykelighet og dødelighet betydelig.

Hvilke system påvirkes positivt av fysisk aktivitet?

A) Muskel-skjelettsystemet
B) Kardio-vaskulærsystemet
C) Nevro-muskulære systemet
D) Psyko-sosial utvikling
E) Alle