Tema 1 Innledning

For å endre og forbedre egen praksis i retning en helsefremmende tilnærming er det nødvendig å systematisk reflektere over måten du og dine kollegaer kommuniserer med barn, ungdommer og familier. Opplæring i ferdigheter ved hjelp  av kommunikasjon er én måte å oppnå en pasientsentrert veiledning. Et reflekterende helsepersonell forstår behovet for å kontinuerlig forbedre kommunikasjonsferdigheter med det mål å legge til rette for bedre pasientutfall, samt viktigheten av å gjøre dette i fellesskap for å lære mer. 

I denne enheten får du kunnskaper og læringsaktiviteter som kan forbedre din  egen klinisk praksis.