Tema 1 Innledning

  • Slik begrepet livsstil anvendes i dag, innebærer det at man har et personlig ansvar for manglende overholdelse av samfunnets standarder for kosthold og aktivitet. I kommunikasjon med individer som trenger veiledning om levevaner, er det viktig å ta hensyn til den enkeltes liv, relasjoner og tidligere erfaringer, og ikke kun evaluere hvor ofte de mosjonerer og hvor mange kalorier de konsumerer. Selv om miljøet (foreldre, skolen, medelever) har innvirkning på utviklingen av fedme, så legger en WHO-rapport fra 2016 vekt på at ansatte innen pediatri spiller en like viktig rolle. Helsepersonell som jobber med barn og unge trenger verktøy for å få helsekommunikasjonen til å fungere effektivt.
  • Denne enheten vil rette fokuset mot ulike tilnærminger og verktøy som kan anvendes av helsepersonell for å gjøre kommunikasjonen mer effektiv i konsultasjoner med foreldre og barn.

unsplash.com

  • Ulike kommunikasjonstilnærminger presenteres sammen med forståelsen som hører med til teoriene og modellene som ble presentert i Enhet 1 med den overordnede forståelsen av at individer har en varierende evne til å tolke det som kommuniseres.

«Om legeprofesjonen ønsker å opprettholde eller gjenvinne tillit og respekt fra offentligheten, må den imøtekomme pasientenes behov med en fornyet forpliktelse til å forbedre legers kommunikasjonsferdigheter. Det er på tide å inngå denne forpliktelsen.” Levingson og Pizzo