Tema 1 Innledning

Dagens politiske strategier avhenger av at samfunnet og individer på egen hånd finner frem til og følger anbefalinger om hvordan man opprettholder sunne levevaner. For å bekjempe vektøkning i befolkningen bør intervensjoner rettes mot sosiale strukturer på arenaer som når frem til alle samfunnslag uavhengig av sosioøkonomisk status, og gjerne så tidlig i livet som mulig. Det finnes ingen enkelttilnærming som kan få helsepersonell til å overbevise folk om å handle på en måte som gjør dem sunne. Likevel har offentlige programmer som sikter mot å forebygge sykdom og fremme folkehelse funnet at helsekommunikasjon er essensielt da det kan forbedre helsen til den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet forøvrig. I løpet av de siste 25 årene har helsekommunikasjon også utviklet seg til å bli et levende, produktivt og variert forskningsfelt. Helsekommunikasjon spiller i dag en sentral rolle innen helsetjenester, helsefremming og offentlige helseintervensjoner. Denne enheten dekker den delen som omhandler folkehelse og helsefremming og presenter de mest relevante teoriene, modellene og strategiene innen helsekommunikasjon.