Tema 1 Innledning

Denne enheten vil fokusere på hvordan man etablerer et grunnlag for å planlegge å ta i bruk teknikker fra kulinarisk medisin samt å gi en læringsveiledning til helsepersonell for å hjelpe familier med å endre vaner. Enheten vil gi grunnleggende kunnskap, prinsipper og nyttige ressurser som helsepersonell som kan dra fordel av i integreringen av kulinarisk medisin i sin veiledning.