Tema 1 Innledning

Fedme må i all vesentlighet anses som en patologisk tilstand der mange faktorer er innblandet. Mat har for hver og en av oss ulike betydninger som er sterkt sammenvevd med våre kulturelle verdier, familievaner og følelsesmessige aspekter. Derfor er det nødvendig å behandle fedme i all dens kompleksitet og i tråd med alle berørte områder: fysisk, psykologisk og miljømessig.

Dårlige kostholdsvaner som blir etablert tidlig i barndommen kan vedvare i voksen alder.