Tema 1 Innledning

  • Fedme og overvekt er viktige risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD).
  • WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) har som formål å innhente informasjon om ernæringsstatus i studier som er nasjonalt representative for barn i barneskolealder som bor innenfor WHOs europeiske region.
  • Tretten medlemsstater (Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Malta, Norge, Portugal, Slovenia og Sverige) deltok i den første utgaven av COSI i 2007–2008. Siden den første runden har COSI økt betydelig: 38 land deltok i den fjerde runden som ble gjennomført  skoleårene 2015-16 og 2016-17, 250 000 grunnskolebarn fikk målt klinisk status (36 av 38 deltakende land samlet data). I tillegg samlet 34 land inn data om skolemiljøet, og 23 land samlet data om barns kosthold og fysisk aktivitet.