Tema 1 Innledning

  • Status innen ernæring er under hurtig utvikling i forbindelse med stadig ny kunnskap innen epigenetikk, mikrobiell flora og hormoner for å forebygge og behandle fedme og stoffskiftesykdommer.
  • Det finnes ingen offisielle retningslinjer ettersom forskningen ennå pågår, men behovet for en mer persontilpasset og innovativ tilnærming til pasienter blir stadig mer gjeldende.