Tema 1 Innledning

  • Det er vel kjent at kosthold spiller en viktig rolle ikke bare i det å forebygge og behandle fedme, men også for vår levealder og livskvalitet.
  • Kostholdmønstre knyttet til bedre helseparametere har blitt identifisert.