Tema 1 Innledning

Motiverende intervju (MI) er en samarbeidende og målrettet kommunikasjonsform med et spesielt fokus på endring. Det er utviklet for å styrke personlig motivasjon og forpliktelse til et spesifikt mål ved å få fram og utforske individets egne ønsker og insentiver for endring på en varm og empatisk måte.

Håndtering av barn og familier med fedmefremmende atferd – der det til og med kan være en intensjon om å endre levevaner i en mer positiv retning – innebærer ikke alltid å omsette det til vesentlige endringer eller endringer av en viss varighet.

Atferdsendring og handlinger som «å ha et sunt kosthold», «øke fysisk aktivitet» eller «jevnlig selvovervåkning» kan fremstå som enkle nok å overholde. Likevel kan det skje at helsepersonell som jobber med slike familier får tanker som «om de bare kunne……», «få seg mer mosjon», «slutte å bekymre seg» eller simpelthen «HØRE ETTER».

Det helsepersonell må forstå er at det er et stort gap mellom det folk «vet» og det de «faktisk gjør». Prosessen som opprettholder gapet mellom kunnskap og atferd kalles ambivalens. Personen må håndtere motstridende motiver og ulike former for press. I de fleste tilfeller vil endringen virke for omfattende, belønningen for fjern, de personlige eller økonomiske kostnadene for høye eller kanskje det i det hele tatt ikke var deres egen idé å endre på noe.

  • Atferdsendringer og handlinger som «å ha et sunt kosthold», «øke fysisk aktivitet» eller «jevnlig selvovervåkning» kan fremstå som enkle nok å overholde.

Motiverende intervju er:

  • En styrende personsentrert tilnærming som er utviklet for å utforske ambivalens og aktivere motivasjon til endring.
  • En viktig komponent i et motiverende intervju er å anerkjenne at den enkelte er ved sin fulle rett til å la være å gjennomføre endringer.
  • Det oppmuntrer folk til vurdere sin egen situasjon og finne egne løsninger på situasjoner som identifiseres som problematiske og som barrierer mot endring.

Helsepersonell som snakker med barn og unge med  foreldre må få fram deres faktiske syn på den problematiske situasjonen så de kan forstå situasjonen og sette seg spesifikke mål.

Motiverende intervju-pyramiden