Tema 1 Innledning

Spise- og vektrelaterte utfordringer karakteriseres av dårlige daglige kostholdsmønstre, inkludert tankeforstyrrelser og problematisk atferd.

Kognitiv atferdsterapi («Cognitive Behavioral Theory», CBT) legger vekt på prosessen med å endre vaner og holdninger som opprettholder psykologiske forstyrrelser.

Ved å restrukturere usunne mønstre kan barn og unge bli bedre rustet til å leve et sunnere liv.