Tema 1 Innledning

Forskning på risikofaktorer for fedme hos barn har fokusert på energibalanse, spiseatferd, fysisk aktivitet, stillesitting og hvorvidt barnet blir utsatt for påvirkning fra fedmefremkallende miljøer (for eksempel matmiljø, familienormer som er forbundet med sunne levevaner).

For å effektivt forebygge eller behandle overvekt og fedme hos barn og familier er det mange psykososiale utfordringer som bør tas med i betraktning.

Modell over psykososiale utfordringer i barndommen som kan føre til fedme i voksen alder