Tema 1 Definisjon av kulinarisk medisin

Kosthold har blitt identifisert som den viktigste risikofaktoren for sykdom og død i USA1, likevel får helsepersonell relativt få timers undervisning i ernæring i løpet av utdanningen sin2,3 Utdanningen som tilbys innen ernæringslære er gjerne informativ i all hovedsak, og med et fokus på næringsstoffenes biokjemi og helsekonsekvenser av mangeltilstander. Dette fokuset har begrenset nytte i en klinisk sammenheng, fordi mesteparten av befolkningen lider av overernæring og ulike kostholdrelaterte sykdommer grunnet et høyt inntak av ultraprosesserte og kaloririke matvarer.

Kulinarisk medisin er en ny evidensbasert disiplin som sikter mot å fremme god folkehelse ved å forbedre kostholdet gjennom integrering av ernæringslære og sunn tilbereding av mat hos befolkningen. Her samles ernæringsmessig og kulinarisk kunnskap og ferdigheter i det å bistå mennesker i opprettholdelsen av god helse, og samtidig forebygge og behandle kostholdrelaterte sykdommer ved å velge sunn mat av høy kvalitet sammen med egnet medisinsk behandling4.

I det siste tiåret har man sett et økende antall utdanninger som fokuserer på kulinarisk medisin og som er utviklet for klinikere eller med tanke på foreldre, barn eller samfunn5. Dette kan være medisinsk etterutdanning6,7, et formelt medisinsk fag8, eller hospitering, nettkurs og videoundervisning.9

 • Kulinarisk medisin er hverken ernæringslære, dietetikk, forebyggende medisin, indremedisin, kokkefag eller matvitenskap. Det ligger ingen spesiell kostholdfilosofi til grunn; det er ingen forbud mot reseptbelagte legemidler; det handler ikke kun om god tilbereding, smaker eller aromaer; ei heller handler det om tabeller over mikronæringsstoffer og phyto-næringsstoffer som finnes i ulike matvarer. I stedet er kulinarisk medisin et nytt evidensbasert felt som kombinerer mat- og kokkekunst med medisinsk vitenskap.

Se videoene som følger om rollen til kulinarisk medisin

Ben Chipkin is a food-minded future physician who is passionate about empowering healthcare providers and their patients with healthy lifestyles. He views nutrition, physical activity and the environment as central to our health and strives to transform medicine through this lens. Currently a third-year medical student at Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Ben dedicates his time outside the clinic to patient education at JeffHOPE, developing the culinary medicine curriculum at Jefferson and serving on the Board of Directors of Physicians for Social Responsibility Philadelphia. He holds a Master of Science in Biochemical and Molecular Nutrition from Tufts University and a Bachelor of Arts from Vassar College. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community.

Dr Rupy Aujla is an NHS doctor who believes modern medicine is fundamentally missing a focus on nutritional medicine. Despite diet being an essential ingredient to our well-being, medical students in the UK often receive just a few hours training in nutrition. Rupy’s TEDx talk explores the medicinal effects of different ingredients and debunks some common ‘diets’,  focusing on how we can make ‘culinary medicine’ rather than fad diets the default option.

Mat som medisin og debatten om kulinarisk medisin

 • Et sunt kosthold er en grunnleggende forutsetning for et sunt liv og god helse, og inngår som et viktig aspekt av en livsstil der mat er medisin
 • Kulinarisk medisin sikter mot å hjelpe mennesker med å ta gode personlige medisinske beslutninger relatert til inntak av måltider som kan forebygge og behandle sykdom og gjenopprette velvære
 • Kulinarisk medisin prøver å forbedre pasientens tilstand gjennom det vedkommende vanligvis spiser og drikker. Det legges vekt på de ulike måtene mat fungerer i kroppen så vel som sosiokulturelle og nytelsesrelaterte aspekter av spising og matlaging
 • Målet til kulinarisk medisin er å gjøre mennesker i stand til å ta vare på seg selv på en trygg, effektiv og lystbetont måte ved hjelp av mat- og drikkevarer som viktigste behandlingsmetode

Valeria Boltneva in pexels.com

Tilnærming til matlaging for helsepersonell

 • Helsepersonell kan oppnå en forståelse av mat og dens betydning for helse og velvære og gjøre denne forståelsen tilgjengelig for pasienter, familier og helsetjenesten, for å kunne gi en behandling med lav kostnad og stor innvirkning.
 • Kulinarisk medisin tilbyr systematiske måter å forstå og anerkjenne den enkeltes forståelse for mat og matlaging som en del av omsorgen, og anvende denne forståelsen for å fremme folks mål for helse. Spesielt i helsefaglig utdanning kan studiet påvirke holdningen og praksisen til klinikere, men for pedagoger spiller også effekten av det som kalles «det skjulte pensum» inn (det vil si den observerte effekten av hvordan praktiserende klinikere faktisk spiser, drikker, lager mat og tar vare på egen helse).
 • Slik atferd er ikke bare viktig for egenomsorg, ettersom klinikeres egne helsevaner også påvirker veiledningspraksis på områder som mat, kosthold og familiers helsevaner.
 • Klinikere bør være i stand til å benytte seg av evidensbaserte og praktiske metoder, forskning og videreutdanning innenfor feltet.
 • Kulinarisk medisin bør være enda et verktøy til rådighet på linje med foreskrevet mosjon.
 • Alle bør få tilgang til evidensbasert, praktisk og kultursensitiv veiledning om mat, tilbereding og spising som er tilpasset den enkeltes tilfelle. Denne typen problemstillinger sees i konsultasjoner daglig, men diskuteres sjeldent eksplisitt. Identifisering, analyse og løsning av problemer bør være en eksplisitt del av kliniske konsultasjoner på lik linje som med medisinsk anamnese og behandlingsplan.

Monicore by pexels.com

Tilnærming til matlaging for klinisk ernæringsfysiologer

 • Klinisk ernæringsfysiologer har en sentral rolle i ernæringsopplæring og fungerer som et bindeledd mellom helsesektoren og det kulinariske miljøet (mellom leger som mangler opplæring innen ernæring og kokker som har lært mye om mat, men som muligens mangler kunnskaper om god helse).
 • Klinisk ernæringsfysiologer kan ha stor påvirkning om de underviser i matlaging.
 • Det kan være en meget verdifull erfaring å demonstrere og delta i matlagingen sammen med andre, og ernæringsbudskapet blir mer overbevisende når flere sanser er involvert.
 • Mange klinisk ernæringsfysiologer er enige i at de kan dra fordel av ytterligere kulinarisk utdanning for å fremme målet om å undervise pasienter. De enkelte ingredienser kan variere i henhold til produsenter, årstider og vekstforhold, og det er mange matkulturer fra ulike deler av verden som kan innarbeides i familiens måltidsplaner.

Daria Shevtsova by pexels.com