Tema 1 Definisjon av fedme

 • Overvekt er vekt i forhold til høyde større enn 2 standardavvik over WHO Child Growth Standards median
 • Fedme er vekt i forhold til høyde større enn 3 standardavvik over WHO Child Growth Standards median

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Overvekt er KMI i forhold til alder større enn 1 standardavvik over WHO Growth Reference median
 • Fedme er KMI i forhold til alder større enn 2 standardavvik over WHO Growth Reference median.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Forekomst av overvekt og fedme hos voksne og barn fortsetter å øke.
 • Fra 1975 til 2016, har forekomsten av overvekt eller fedme hos barn og unge i alderen 5-19 år mer enn firedoblet seg, fra 4% til 18% globalt.
 • Fedme er en side av den doble belastningen ved feilernæring, og i dag er det flere med fedme enn undervekt i alle regioner unntatt sub-Sahariske Afrika og Asia.
 • Fra å bare være vurdert som et problem i høyinntektsland, øker nå overvekt og fedme dramatisk i lav- og middelinntektsland, særlig i bymessige områder.
 • De aller fleste barn med overvekt eller fedme bor i utviklingsland, hvor økningen har vært 30 % høyere enn i industriland.

Det er sammensatte faktorer som har ført til usunne matvaner og den stadig økningen i fedme hos barn:

 • Økende forbruk av prosessert mat som har mye transfett, salt og sukker
 • Rask urbanisering
 • Mindre gåing til og fra skolen og andre steder
 • Mer tid foran TV og datamaskiner