Enhet 5 Tverrfaglig tilnærming: Rollen til familien, skole og media

Læringsmål

Etter å ha fullført denne enheten bør deltakerne kunne:

  • Forstå hvilken innvirkning familien, skole og media kan ha på utviklingen og opprettholdelsen av overvekt og fedme
  • Identifisere faktorer der det kan interveneres for å forebygge overvekt og fedme
  • Fastslå nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming i forebyggingen og behandlingen av overvekt og fedme hos barn