Enhet 4 Fedme hos barn og ungdom

Læringsmål

Etter å ha fullført denne enheten bør deltakerne kunne:

  • Beskrive barndomsfedmens epidemiologi
  • Identifisere faktorer og påvirkninger som er knyttet til økt risiko for fedme
  • Illustrere fedmens helseeffekter