Enhet 3 Kulinarisk medisin og livsstil

Formålet er å:

Forstå og utvikle et sett med praktiske ferdigheter som kan brukes til å bistå familier i å inkorporere kulinarisk medisin i sine levevaner og finne frem til informasjon for å gjøre det til en hverdagslig vane. Denne enheten fungerer som et verktøy som kan benyttes av deltakerne for å hjelpe familier med å oppnå kunnskap om hvordan de inkorporerer prinsippene til kulinarisk medisin i sine levevaner, lære grunnleggende teknikker og gjennomføre endringer i levevaner ved å anvende kulinarisk medisin.