Enhet 3 Anvende helsekommunikasjon for å fremme sunt kosthold

Læringsmål

Ved fullførelse av Enhet 3 bør deltakerne være i stand til å:

  • Forstå hvordan de kan fremme sunne spisevaner hos familier med barn og tenåringer
  • Anvende teoretisk kunnskap om helsefremming i helsekommunikasjon med familier
  • Implementere individualisert helseinformasjon
  • Reflektere over måten det kommuniseres i egen klinisk praksis
  • Anvende kritisk refleksjon i egen praksis