Enhet 2 Tilnærminger og verktøy i helsekommunikasjon

Læringsmål

Ved fullførelse av Enhet 2 bør deltakerne være i stand til å:

  • Beskrive hvorfor vi trenger ulike tilnærminger og verktøy til kommunikasjon
  • Beskrive muntlige og skriftlige tilnærminger til kommunikasjon
  • Beskrive «Teach-Back»-metoden og evaluere bruken av denne metoden