Enhet 2 Anbefalinger for håndtering av økt vektstatus hos barn

Læringsmål

Etter å ha fullført denne enhet vil du være i stand til å:

  • Definere overvekt og fedme i henhold til skjema fra WHO.
  • Gi en oversikt over anbefalinger som helsepersonell bør gi til foreldre til barn med økende vekt.
  • Gi råd til foreldre om hvordan fremme sunt kosthold for barn.