Enhet 1 Teoretisk bakgrunn og strategier i helsekommunikasjon

Læringsmål

Ved fullførelse av Enhet 1 bør deltakerne kunne:

  • Beskrive betydningen av helsekommunikasjon
  • Si hvordan helsekommunikasjon brukes i ulike målgrupper
  • Definere og beskrive helsekompetanse
  • Definere og beskrive pasientsentrert kommunikasjon
  • Beskrive den biopsykososiale modellen
  • Definere og beskrive empowerment
  • Reflektere over bruken av helsekompetanse, pasientsentrert kommunikasjon og empowerment ved fremming av et sunt kosthold

Source: Unknown, licenced under CC BY