Enhet 1 Hva er kulinarisk medisin og hvorfor er det viktig?

Læringsmål

Ved fullførelse av denne enheten bør deltakerne kunne:

  • forstå definisjonen av kulinarisk medisin, dens prinsipper og målsetninger, viktigheten av å anvende kulinarisk medisin i samspill med helse og kosthold, samt hvordan kulinarisk medisin kan anvendes til å forebygge kostholdrelaterte sykdommer.