Enhet 1 Ernæringsmessige behov og retningslinjer for kosthold

Læringsmål

Etter å ha fullført denne enheten vil du være i stand til å:

  • Finne korrekt informasjon og eksempler på sunt kosthold
  • Skille mellom spesifikk ernæring for ulike aldersgrupper
  • Finne nasjonale retningslinjer for ernæring
  • Forstå viktigheten av sunt kosthold og kunne drøfte de i et samfunnsperspektiv