Modul 5 Helsekommunikasjon og veiledning for å fremme normalvekt i familier med økt risiko for fedme

Last updated: november 9, 2022
Total brukertid i denne modulen:

Denne videoen fra UK Health Security Agency viser helsepersonells viktige rolle i å hjelpe barn, unge og familier med å opprettholde sunne levevaner for å forebygge og redusere fedme hos barn helt fra svangerskapet til voksen alder.

Læringsmål

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

 

Kursinnhold

Utvid alle