Modul 4 Helsekommunikasjon og veiledning for å fremme sunt kosthold

Last updated: november 25, 2022
Total brukertid i denne modulen:

Læringsmål

Ved fullførelse av denne modulen bør deltakerne være i stand til å:

  • Forstå betydningen av helsekommunikasjon og prinsippene for helsekompetanse, den biopsykososiale modellen, pasientsentrert kommunikasjon og empowerment
  • Oppnå kunnskap om aspekter som er viktige for kommunikasjon innen det å fremme sunt kosthold hos familier med yngre barn og tenåringer
  • Kombinere ferdigheter innen helsefremming og verktøy for å evaluere ernæring med det mål å fremme sunt kosthold hos familier med yngre barn og tenåringer
  • Reflektere kritisk over sin og andres kompetanse i praksis for å fremme sunt kosthold på egen arbeidsplass

Modul 4 Målgruppe for å kommunisere og veilede til et sunt kosthold

 • Denne modulen dekker folkehelseperspektivet knyttet til kosthold og helsekommunikasjon for helsepersonell som skal veilede og promotere et sunt kosthold hos barn og unge i den generelle befolkningen. Folkehelse defineres som både det å fremme helse og forebygge sykdom.
 • Målgruppen for kommunikasjon er barn og unge med normal vekt samt de med høy risiko for å utvikle overvekt eller fedme (se mer om høy risiko for overvekt og fedme i Modul 1).
 • Modul 5 dekker verktøy og tilnærminger til helsekommunikasjon rettet mot barn og unge med overvekt eller fedme.
 • Modul 2 presenterer de mest brukte evalueringsverktøyene og gjeldende retningslinjer for å vurdere barn og ungdommers vektstatus og avgjøre om noen holder på å bli overvektige. Modulene er relevante for målgruppene barn og unge med normal vekt og med lett overvekt i forhold til alder og kjønn.