Modul 3 Introduksjon til kulinarisk medisin

Last updated: november 9, 2022
Total brukertid i denne modulen:

Læringsmål

Ved fullførelse av denne enheten bør deltakerne kunne:

    • Forstå konsepter knyttet til kulinarisk medisin samt dens betydning for helse og kosthold, og hvordan kulinarisk medisin kan anvendes i forebygging av helseproblemer
    • Forstå overgangen til bedre kosthold
    • Planlegge sunne måltider ved å følge anbefalinger fra kulinarisk medisin
    • Implementere kulinarisk medisin i sin egen livsstil