Modul 1 Grunnleggende ernæringskompetanse for praktiserende i primærhelsetjenesten

Last updated: november 25, 2022
Total brukertid i denne modulen:

Velkommen til Modul 1: Grunnleggende sunt kosthold for praktiserende i primærhelsetjenesten

Denne modulen gir praktiserende i primærhelsetjenesten grunnleggende kunnskaper om ernæring samt innsikt i overvekt- og fedmeproblematikken for å bedre kunne forstå viktigheten av en ny tilnærming til å forebygge og behandle overvekt og fedme fra tidlig alder.

Etter å ha fullført denne modulen bør deltakerne kunne:

    • Beskrive ernærningsprinsipper
    • Forstå årsaker og virkninger av ulike kostholdmønstre og levevaner
    • Illustrere rollen til sunne spisevaner
    • Forstå viktigheten av en tverrfaglig tilnærming til forebygging av fedme
    • Anvende god ernæring for å fremme sunne levevaner helt fra barndommen

Kursinnhold

Utvid alle