Θέμα 7 Ο κριτικός προβληματισμός στην κλινική πράξη

  • Σε αυτή την ενότητα έχετε καθοδηγηθεί σε μια διαδικασία προβληματισμού σύμφωνα με γνωστές παιδαγωγικές θεωρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, έχετε χρησιμοποιήσει μέρη του κύκλου βιωματικής μάθησης του Kolb.
  • Το παραπάνω παράδειγμα προσομοίωσης εισήγαγε μια μαθησιακή δραστηριότητα στην οποία οι θεωρίες της Επικοινωνίας Υγείας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην πράξη.
  • Η αλλαγή συμπεριφοράς στις οικογένειες που σχετίζεται με πιο υγιεινή διατροφή είναι μια πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία σχετικά με τον γραμματισμό υγείας, την ενδυνάμωση και μια ολιστική προσέγγιση (το Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Μοντέλο) μπορείτε να βελτιώσετε και να εξασφαλίσετε υγιή αποτελέσματα για τα παιδιά και τις οικογένειες στη συμβουλευτική σας.

Εικόνα: Ο βιωματικός κύκλος μάθησης του Kolb (1984)

Πηγή: unknown author lisenced under CC BY-SA

Πηγή: Unknown author. Licenced under CC BY.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ανακαλείτε/ παρατηρείτε λάθη με αποτελεσματικό τρόπο στη δική σας πρακτική, δείτε αυτό το βίντεο σχετικά με τον πειραματικό κύκλο μάθησης του Kolb:

Reflection and Kolb’s Cycle by John Gaspar, University of Technology, Sydney.

Παιχνίδια γνώσεων