Θέμα 6 Νερό

Περίπου το 60% του σωματικού βάρους:

  • Διαλύτης πεπτικών προϊόντων
  • Μεταφορά θρεπτικών συστατικών και μετάβαση από τα κύτταρα στο αίμα
  • Ρυθμίζει τον όγκο του κυττάρου
  • Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος
  • Απαραίτητο για την εξάλειψη των μεταβολικών παραπροϊόντων

Η κατανομή και η κίνηση του νερού στο σώμα συνδέονται ουσιαστικά με τις ουσίες που υπάρχουν σε αυτό, ιδίως το νάτριο και το κάλιο. Το νάτριο υπάρχει στο ενδοκυτταρικό νερό (50-55% του συνολικού νερού), ενώ το κάλιο στο εξωκυττάριο νερό (15-20% του συνολικού νερού).

Η πρόσληψη νερού πρέπει να αντισταθμίσει την αποβολή του μέσα από ούρα, κόπρανα, δέρμα και αναπνοή (υδατική ισορροπία).

Η ανάγκη σε νερό είναι περίπου 1,5-2 λίτρα/ημέρα και ποικίλλει ανάλογα με τη διατροφή, το κλίμα, τη φυσική δραστηριότητα, την ηλικία και άλλες φυσιολογικές (π.χ. εγκυμοσύνη) και παθολογικές καταστάσεις.