Θέμα 6 Ενδυνάμωση

Ορισμοί:

Τέσσερα στοιχεία έχουν αναφερθεί ως θεμελιώδη για τη διαδικασία ενδυνάμωσης του ασθενούς: 1) κατανόηση από τον ασθενή του ρόλου του/της, 2) απόκτηση από τους ασθενείς επαρκών γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστούν με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, 3) δεξιότητες ασθενών, και 4) την παρουσία ενός περιβάλλοντος διευκόλυνσης. Με βάση αυτά τα τέσσερα στοιχεία, η Ενδυνάμωση μπορεί να οριστεί ως:

“Μια διαδικασία στην οποία οι ασθενείς κατανοούν τον ρόλο τους, τους δίνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να εκτελέσουν μια εργασία σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει τις διαφορές της κοινότητας και τις πολιτισμικές διαφορές και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ασθενών.”

Στον τομέα της υγείας, ο κανόνας ήταν ότι οι συμβουλές του γιατρού πρέπει να λαμβάνονται και να ακολουθούνται, αλλά αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Έχει επιτευχθεί εκτεταμένη επαγγελματική εξέλιξη για την επίτευξη αλλαγών συμπεριφοράς μέσω της επικέντρωσης στον ασθενή και της ενίσχυσης του μηνύματος του γιατρού. Για να ενδυναμώσετε επαγγελματικά τους ανθρώπους, πρέπει να τους επιτρέψετε να ξεπεράσουν την αίσθηση της αδυναμίας και της έλλειψης επιρροής και να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους. Η ενδυνάμωση δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους με υπεύθυνο και αυτοκαθορισμένο τρόπο, ενεργώντας με δική τους εξουσία. Θα μπορούσε να τους βοηθήσει στη διαδικασία να γίνουν πιο δυνατοί και πιο σίγουροι στον έλεγχο της ζωής τους. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι είναι ασθενείς κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η βελτίωση της ικανότητας ενός ατόμου να κατανοεί και να διαχειρίζεται τη δική του υγεία και ασθένεια, η διαπραγμάτευση με διαφορετικά στελέχη επαγγελματιών υγείας και η πλοήγηση στην πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας.

  • Πώς να βοηθήσετε τους ανθρώπους να μεταφράσουν τη γνώση στην καθημερινή ζωή σχετικά με:

Οικογενειακή δομή

Οικιακό περιβάλλον

Πρόγραμμα

Δραστηριότη-τες

Οικονομικά

  • Η ενδυνάμωση αφορά επίσης τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της φωνής των ασθενών.

Παιχνίδια γνώσεων