Θέμα 6 Αναστοχασμός στην εμπειρία γονέα και παιδιού

  • Δείτε το δεύτερο βίντεο και προχωρήστε στην άσκηση

Το δεύτερο σενάριο είναι το ίδιο με το σενάριο 1: Στο ιατρείο του παιδιάτρου όπου έχουν ραντεβού ο πατέρας Adam και ο γιος Θωμάς (Thomas) (6). Ο Θωμάς παίζει έξω από το γραφείο στην αίθουσα αναμονής ενώ ο Adam και ο παιδίατρος συζητούν.

Παιχνίδια γνώσεων