Θέμα 4 Μια συνεδρία αλλαγής συμπεριφοράς σχτιζόμενη με την υγεία και συμβουλευτικής βήμα προς βήμα

Τι είναι στην πραγματικότητα η συμβουλευτική;

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ  επαγγελματία συμβούλου και ενός ατόμου που χρησιμοποιεί συμβουλευτικές δεξιότητες. Ένας επαγγελματίας σύμβουλος είναι ένας άριστα εκπαιδευμένος και καλά καταρτισμένος επαγγελματίας υγείας που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική σειρά συμβουλευτικών προσεγγίσεων.

Επομένως, η συμβουλευτική είναι:

 • Η διαδικασία που συμβαίνει όταν ένα άτομο και ένας σύμβουλος αφιερώνουν χρόνο για να εξερευνήσουν δυσκολίες που μπορεί να περιλαμβάνουν τα αγχωτικά ή συναισθηματικά συναισθήματα του ατόμου.
 • Η πράξη που βοηθά το άτομο να δει τα πράγματα πιο καθαρά, πιθανώς από διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στο άτομο να επικεντρωθεί σε συναισθήματα, εμπειρίες ή συμπεριφορά με στόχο τη διευκόλυνση της θετικής αλλαγής.
 • Μια σχέση εμπιστοσύνης. Η εμπιστευτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχημένη παροχή συμβουλών.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

Η συμβουλευτική ΔΕΝ είναι . . .

 • παροχή συμβουλών
 • επικριτική
 • προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα του ατόμου·
 • η ενθαρρύνση σε ένα άτομο να συμπεριφέρεται με τρόπο που ο σύμβουλος μπορεί να συμπεριφέρθηκε όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα παρόμοιο πρόβλημα στη ζωή του
 • Συναισθηματική εμπλέκή με το άτομο
 • Εξετάση των προβλήματων των ατόμων από τη σκοπιά του επαγγελματία υγείας με βάση το σύστημα αξιών του επαγγελματία υγείας.

Τι χρειάζεται μια συνεδρία αλλαγής συμπεριφοράς στον τομέα της υγείας και συμβουλευτικής;

Η παρέμβαση που σχετίζεται με θέματα διατροφής πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη δομή με στόχο:

 • ανταλλαγή πληροφοριών,
 • μείωση της αντίστασης,
 • ενισχύουν την αυτό-αποτελεσματικότητα

Το παρακάτω σχήμα συνοψίζει τα συγκεκριμένα στάδια μιας συνεδρίας αλλαγής συμπεριφοράς της υγείας.

Κάντε κλικ στα παρακάτω πλαίσια για να μάθετε περισσότερα

Picture104
Picture106
Picture107
Picture110
Picture111