Θέμα 4 Η μέθοδος Teach-Back

Έως και 40% έως 80% των ιατρικών πληροφοριών που λαμβάνει ένας ασθενής ξεχνιούνται αμέσως και σχεδόν οι μισές πληροφορίες που διατηρούνται είναι εσφαλμένες.

Η Μέθοδος Διδασκαλίας Teach-Back είναι μια παρέμβαση βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις Αλφαβητισμού της Υγείας που στοχεύει σε μια κοινή λήψη αποφάσεων και στην μείωση του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ κλινικού ιατρού και ασθενή. Είναι μια τεχνική επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ασθενείς να θυμούνται και να κατανοούν τις πληροφορίες που παρέχονται, χρησιμοποιώντας τα δικά τους λεγόμενα. Δημιουργεί μια ευκαιρία για επικοινωνία στην οποία ο επαγγελματίας υγείας δίνει πληροφορίες και στη συνέχεια ζητά από τον ασθενή να απαντήσει και να επιβεβαιώσει την κατανόησή του, πριν προσθέσει οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό να εντοπίσει εξηγήσεις και στρατηγικές επικοινωνίας που συνήθως δεν γίνονται πλήρως κατανοητές από τους ασθενείς. Περιλαμβάνει διαδικασίες όπως την αίτηση από τους ασθενείς να ανακαλέσουν και στη συνέχεια να εξηγήσουν ή να αναλύσουν τις πληροφορίες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αλληλεπίδρασης με την ομάδα υγείας.

 • Τα κλινικά αποτελέσματα των ασθενών
 • Την ικανότητα διαχείρισης της αυτοελέγχου της θεραπείας από τον ασθενή
 • Την ικανοποίηση του ασθενούς

 • Βίντεο που εξηγεί τη μέθοδο Teach-back με λίγα λόγια και πώς φαίνεται και πώς χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη: 

Είναι γνωστό ότι το υγειονομικό προσωπικό έχει περιορισμένο χρόνο στις συνεδρίες συμβουλευτικής του. Ωστόσο, η Μέθοδος Διδασκαλίας μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να τη συνηθίσετε, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι όταν καθιερωθεί ως μέρος μιας ρουτίνας, δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εκτελεστεί από αυτόν που διαθέτετε.

Δεν είναι όλες οι καταστάσεις κατάλληλες για τη χρήση της μεθόδου Teach-Back, είναι πιο κατάλληλη για:

 • Οδηγίες φροντίδας στο σπίτι
 • Προτεινόμενες αλλαγές συμπεριφοράς
 • Επιλογές και σχέδια θεραπειών

Συνιστάται στους επαγγελματίες υγείας να ξεκινούν αργά και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη μέθοδο σταδιακά. Εάν οι ασθενείς δεν μπορούν να θυμηθούν ή να επαναλάβουν με ακρίβεια αυτό που ζητήθηκε, διευκρινίστε τις πληροφορίες ή τις οδηγίες και αφήστε τους να πουν ξανά τις πληροφορίες. Ο επαγγελματίας θα πρέπει να ενισχύσει τη μέθοδο Teach-Back ως ότου οι ασθενείς να είναι σε θέση να περιγράψουν σωστά με δικά τους λόγια τι πρόκειται να κάνουν, χωρίς να παπαγαλίζουν αυτά που ειπώθηκαν.

Η Μέθοδος Teach-Back στην Παιδιατρική θεωρείται από γονείς και κλινικούς ιατρούς ως μια χρήσιμη και σημαντική στρατηγική. Μελέτες έχουν δείξει αυξημένη συνεισφορά και εμπλοκή των γονέων κατά τη διάρκεια των παιδιατρικών κλινικών συναντήσεων και αύξηση στην εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων από τους γονείς προς τους παρόχους υπηρεσιών.

Συστάσεις και σκέψεις σχετικά με τη χρήση της μεθόδου Teach-Back σε παιδιά και οικογένειες:

 • Συμπεριλάβετε το παιδί σε συζητήσεις κατάλληλες για την ηλικία (κατανοητές)
 • Βεβαιωθείτε ότι τόσο το παιδί όσο και ο φροντιστής (γονέας) καταλαβαίνουν.
 • Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα για να υποστηρίξετε την επικοινωνία.
 • Η μέθοδος Teach-Back σχετίζεται με περισσότερη επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή.
Παιχνίδια γνώσεων