Θέμα 4 Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό μοντέλο

  • Το μοντέλο υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από τον George L. Engel το 1977.
  • Σε αντίθεση με τη βιοϊατρική προσέγγιση, ο Engel προσπάθησε για μια πιο ολιστική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι ο κάθε ασθενής έχει τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα και ιστορικό.
  • Το μοντέλο είναι ένα διεπιστημονικό μοντέλο που εξετάζει τη διασύνδεση μεταξύ βιολογίας, ψυχολογίας και κοινωνικο-περιβαλλοντικών παραγόντων.
  • Το μοντέλο εξετάζει συγκεκριμένα πώς αυτές οι πτυχές παίζουν ρόλο σε θέματα που κυμαίνονται από την υγεία και τις ασθένειες έως την ανθρώπινη ανάπτυξη.
  • Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου, ο Engel πλαισίωσε αυτό το μοντέλο τόσο για ασθένειες όσο και για ψυχολογικά προβλήματα.
  • Ο Ένγκελ τόνισε ότι η βιοϊατρική προσέγγιση είναι εσφαλμένη επειδή το σώμα από μόνο του δεν συμβάλλει στην ασθένεια.
  • Ο ανθρώπινος νους (ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες) παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς προκαλείται μια ασθένεια και πώς αντιμετωπίζεται.
  • Ο Engel προτείνει έναν διάλογο μεταξύ του ασθενούς και του γιατρού προκειμένου να βρεθεί η πιο αποτελεσματική θεραπευτική λύση.

Βίντεο που εξηγεί τα μέρη του Βιο-Ψυχο-Κοινωνικού Μοντέλου:

Το Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Μοντέλο είναι ταυτόχρονα μια φιλοσοφία κλινικής φροντίδας και ένας πρακτικός κλινικός οδηγός.

Φιλοσοφικά, είναι ένας τρόπος κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η ταλαιπωρία, η ασθένεια και η αρρώστια επηρεάζονται από πολλαπλά επίπεδα οργάνωσης, από το κοινωνικό έως το μοριακό.

Σε πρακτικό επίπεδο, είναι ένας τρόπος κατανόησης της υποκειμενικής εμπειρίας του ασθενούς ως ουσιαστικού παράγοντα που συμβάλλει στην ακριβή διάγνωση, στα αποτελέσματα υγείας και στην ανθρώπινη φροντίδα.

«Η οικογενειακή ιατρική δεν διαχωρίζει την ασθένεια από το άτομο ή το άτομο από το περιβάλλον»

Παιχνίδια γνώσεων