Θέμα 3 Υγειονομική Παιδεία

Ορισμοί:

Μια κοινή λειτουργία Ατομικών και Κοινωνικών παραγόντων

Ατομικοί:

“Η ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί και να ενεργεί βάσει των πληροφοριών υγείας” Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα έχουν την ικανότητα: να βρίσκουν, να επικοινωνούν, να αξιολογούν, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες υγείας για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την υγεία

Κοινωνικοί:

“Οι δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να πλοηγούνται και να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης”

Η Υγειονομική Παιδεία απασχολεί όλους όσους εμπλέκονται στην Προαγωγή της Υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τον έγκαιρο έλεγχο, την υγειονομική περίθαλψη, τη συντήρηση και τη χάραξη πολιτικής. Απαιτούνται δεξιότητες υγειονομικής παιδείας για διάλογο και συζήτηση, ανάγνωση πληροφοριών υγείας, ερμηνεία διαγραμμάτων, λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες και χρήση ιατρικών εργαλείων για προσωπική ή οικογενειακή φροντίδα υγείας – όπως το σπιρόμετρο ή το θερμόμετρο – υπολογισμός χρόνου ή δόσης φαρμάκου , ή ψηφοφορία για θέματα υγείας ή περιβάλλοντος.

Τα χαμηλά επίπεδα Υγειονομικής Παιδείας συνδέονται με χειρότερα αποτελέσματα υγείας και κακή χρήση των πόρων υγείας, ειδικά όσον αφορά τις χρόνιες παθήσεις. Τα άτομα με μικρή υγειονομική παιδεία δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά μπορεί να αποτελούν μέρος ενός κρυφού πληθυσμού. Πολλοί άνθρωποι δεν θα παραδεχτούν ότι παλεύουν με προβλήματα υγειονομικής παιδείας εξαιτίας του φόβου του στιγματισμού, μήπως τους θεωρήσουν ανόητους ή σε περίπτωση που αυτό θα έχει επιζήμια επίδραση στη σχέση τους με τους επαγγελματίες υγείας. Η Επικοινωνία Υγείας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να βελτιωθεί η Υγειονομική Παιδεία.

Πηγή: Unknown, licenced under CC BY

Παιχνίδια γνώσεων