Θέμα 3 Προσεγγίσεις γραπτής επικοινωνίας

  • Το γραπτό υλικό χρησιμοποιείται συχνά ως συμπλήρωμα για να δώσει στους ασθενείς περισσότερες πληροφορίες και να επεξεργαστεί ένα θέμα.
  • Το υλικό πρέπει να είναι κατανοητό.
  • Η επανεξέταση γραπτού υλικού για την ενίσχυση των διδακτικών σημείων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση του ασθενούς.
  • Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το επίπεδο αλφαβητισμού-κατανόησης του υλικού έχει καθοριστεί για τον ασθενή πριν από την διανομή γραπτών φυλλάδιων.
  • Ο επαγγελματίας πρέπει να ρωτήσει τον ασθενή πώς μαθαίνει καλύτερα και αν προτιμά γραπτό υλικό.
  • Ο γραπτός λόγος πρέπει να είναι κατανοητός ακόμα και από παιδιά 6ης δημοτικού.